Contact Us

Beijing Tiananmen Best Year Courtyard Hotel

Reservation Tel: 86-10-65239213
E-MAIL: yrhotel@gmail.com
MSN:  linyue_zhou@yahoo.com.cn
Address:1 Deng Long Ku Hutong, Nanchizi Dajie, Dongcheng Distritct, Beijing